Ưu đãi phụ kiện dành cho Vespa Sprint

Friday, 04/11/2016


Vespa không còn là một phương tiện di chuyển thông thường mà nó giờ còn thể hiện cá tính, phong cách chủ sở hữu. Dưới đây là những phụ kiện được ưu đãi dành cho tín đồ yêu thích dòng sản phẩm vespa