HƯỚNG DẪN: SỬ DỤNG PHÍM MŨI TÊN ĐỂ DI CHUYỂN. ĂN BÓNG CAM ĐỂ x 10 ĐIỂM SỐ
CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ!